iklan

VÍDEO

Komemora loron FALINTIL, José Ramos horta enkoraja FALINTIL FDTL profisionál liután

Komemora loron FALINTIL, José Ramos horta enkoraja FALINTIL FDTL profisionál liután

DILI, 14 agostu 2021 (TATOLI)-Loron 20 agostu nu’udar komemorasaun loron Forsa Armada Libertasaun Nasionál Timor-Leste (FALINTIL), nune’e iha ámbitu komemorasaun loron istóriku ne’e ba tinan ida ne’e, Eis-prezidente Repúblika, José Ramos Horta enkoraja atu FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) inklui Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) atu manten nafatin seguransa ho profesionál liután.

Produsaun Tatoli I.P @2021

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!