iklan

VÍDEO

Stock ai moruk menus iha postu saúde Matahoi

VIQUEQUE, 22 Setembru 2022 (TATOLI)—Enfermeiru postu saúde suku Matahoi, postu Uatulari, Jacinto Amaral, informa, iha Postu saúde Matahoi, kinta ne’e, distribuisaun ai-moruk kada fulan sempre iha limitasaun, nune’e stock ai-moruk kontinua menus iha postu saúde Matahoi.

Produsaun Tatoli I.P©2022

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!