PNTL detein suspeitu nain hitu ne’ebé produz Bomba Molotov ataka membru PSHT