iklan

VÍDEO

Komunidade suku Liurai entuziasmu simu vasina hafoin tuir kampaña vasina Covid-19

Komunidade suku Liurai entuziasmu simu vasina hafoin tuir kampaña vasina Covid-19

LIURAI, 14 setembru 2021 (TATOLI) – Komunidade aldeia Quirlelo, suku Liurai, postu administrativu Aileu vila, munisípiu Aileu entuziasmu simu vasina hafoin partisipa iha kampaña loron daruak vasina Covid-19, ne’ebé lidera husi Ministru asuntu parlamentár no komunikasaun sosiál, Francisco Jerónimo, tersa ne’e.

Produsaun Tatoli I.P @2021

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!