VÍDEO

Ohin PR Horta, dezloka ba Nova Iorke partisipa Asembleia Jerál ONU

DILI, 21 setembru 2022 (TATOLI)—Prezidente Repúblika (PR), José Ramos Horta, ho delegasaun, kuarta ne’e, dezloka ona ba Nova Iorke hodi partisipa iha asembleia jerál Organizasaun Nasaun Unida (ONU) nian ba dala-77.

Produsaun Tatoli I.P©2022

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!