Don Norberto husu sarani sira nafatin fiel ba sagrada Corsao de Jesus