COVID-19 : kazu detetadu pozitivu 53 no ativu 1.388