MTK Rekoñese Vontade Governu Japaun Apoiu Konstrui Aeroportu Komoro