Reuniaun Ordináriu CAFI Aprova Projetu Estudu Viabilidade Parke Industriál