Ró Japaun Yushin Maru atraka iha Dili tanba autoriza hosi Governu