iklan

COVALIMA, COVID-19, MUNISÍPIU, SAÚDE

Abitante Fatululik 500-resin simu ona vasina

Abitante Fatululik 500-resin simu ona vasina

Vasina AstraZeneca. Imajen TATOLI/António Gonçalves

COVALIMA, 15 jullu 2021 (TATOLI) – Abitante 500-resin iha Fatululik, Munisípiu Covalima, simu ona vasina kompletu (doze dahuluk no daruak).

Ami hakarak komunidade iha Suku Taroman ho Fatululik tenke vasina hotu, tanba jeográfika Postu Fatululik viziñu ho nasaun Indonézia,” Xefe Sentru Saúde Fatululik, José da Cruz informa ba Agência Tatoli iha Postu Fatululik, Covalima, kinta ne’e.

Sidadaun hirak ne’ebé,  simu vasina faze dahuluk liña frente sira hamutuk 200-resin  no ba faze daruak sidadaun idade hahú tinan 18 to’o tinan 59 hamutuk 300-resin

Jornalista       : Celestina Teles

Editór             : Francisco Simões

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!