iklan

HEADLINE, IMAJEN, SAÚDE

FOTO ATUÁL: Indusaun kona-ba kolesaun amostra bee no ai-han

FOTO ATUÁL: Indusaun kona-ba kolesaun amostra bee no ai-han

Ministériu Saúde (MS) liuhosi Laboratóriu Nasionál Saúde (LNS) hala'o indusaun kona-ba kolesaun amostra bee no ai-han, iha salaun Hotel Timor Dili, segunda (21/11). Imajen Tatoli/Francisco Sony

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!