iklan

IMAJEN

FOTO ATUÁL: Funsionáriu no atividade imprensaun iha Dili

FOTO ATUÁL: Funsionáriu no atividade imprensaun iha Dili

Funsionáriu sira halo preparasaun ba imprensaun matéria ezame nasionál iha Comoro, Dili, segunda (26/09/2023). Imajen TATOLI/António Daciparu

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!