iklan

IMAJEN

FOTO ATUÁL: UEP FC vs Vila Vista FC iha Estádiu munisipál Dili

FOTO ATUÁL: UEP FC vs Vila Vista FC iha Estádiu munisipál Dili

Jogu Futebol Kopa Maun Boot Kayrala Xanana Gusmão 2024, UEP FC kontra Vila Vista FC, iha estadiun Munisípal Dili, kuarta (05/06). Imajen Tatoli/Francisco Sony

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!