Governu konvida peritu juridiku Garry Miller hodi partilla kuadru juridiku internasionál