iklan

VÍDEO

TATOLI I.P ho IGE asina akordu apoiu Coby House

TATOLI I.P ho IGE asina akordu apoiu Coby House

DILI, 09 agostu 2021 (TATOLI)-Prezidente Agência TATOLI I.P ho Institutu Jestaun no Ekipamentu, Ministériu Obras Públika segunda ne’e iha Dili asina akordu kooperasaun kona-ba apoiu coby house ne’ebé oferese hosi IGE ba TATOLI,I.P hodi fasilita servisu forsa traballu TATOLI,I.P nian.

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!