iklan

OPINIAUN

Iha Nia kadunan

Iha Nia kadunan

Dionísio de Jesus Lopes.

Poezia

Hosi:

Dionisio de Jesus Lopes

 

Santu iha Na’i nia fatin bainhira Na’i hasubar-an,

Bainhira Na’i nia fuan nobel persistensia hela nafatin.

 

Na’i salva Na’i nia-an husi inimigu,

Husi sira-nia kukun kro’at Na’i halai sees husi ameasa.

 

Iha Na’i-nia Kadunan Na’i ensede husi iska,

Ha’u bele prova katak Na’i-nia kakutak matenek tebes.

 

Maske Na’i-nia Kadunan harii iha rai okos,

Na’i-nia hanoin, Na’i-nia mehi hakaat liu.

 

Iha Cipinang, Austrália, Mozambique, Indonézia no Portugal sira rona.

 

Sira hatene Na’i luta maske to’o kanek,

Na’i-nia mehi sira kous iha rai okos.

 

Sira hahoris fuan manek ho Na’i-nia memória sira,

Iha Mertutu, ami selebra memorativu ne’e,

Konis Santana, hein katak Na’i nia klamar hela ho Dame!

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!