iklan

VÍDEO

MESSK no BNCTL assina akordu Liña Kréditu” Ensinu Superior Kualidade+”

MESSK no BNCTL assina akordu Liña Kréditu” Ensinu Superior Kualidade+”

Ministru Ensinu Superior Siénsia no Kultura, Longuinhos dos Santos no Diretór Ezekutivu BNCTL, Brígido de Sousa, asina akordu liña kréditu ‘Ensinu Superiór Kualidade+’, iha salaun Otél Novo Turismo, Bidau Lecidere, tersa (25/01). Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 25 janeiru 2022- Ministériu ensinu superiór siénsia no kultura (MESSK) tersa (25/1), asina akordu banku nasionál komersiu Timor-Leste (BNCTL) (sigla portugés) hahú fo kreditu ba ensinu superior hamutuk 16 hodi hadia kualidade infrastrutura no kapasitasaun rekursu humanu.

Produsaun Tatoli I.P ©2022

iklan
iklan

Comments are closed.

iklan
error: Content is protected !!