iklan

HEADLINE, IMAJEN

FOTO ATUÁL: Workshop ‘Mudansa klimátika’

FOTO ATUÁL: Workshop ‘Mudansa klimátika’

Ministru Prezidénsia Konsellu ministru, Fidelis Manuel Leite Magalhães foto hamutuk ho reprezentante husi União Europeia no Programa Nasaun Unida ba Dezenvolvimentu (PNUD) iha workshop kona-ba mudansa klimátika iha Timor Plaza, tersa (07/02/2023). Imajen Tatoli/António Gonçalves

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!