iklan

HEADLINE, IMAJEN

FOTO ATUÁL: Manutensaun liña eletrisidade

FOTO ATUÁL: Manutensaun liña eletrisidade

Tékniku EDTL, E.P halo hela manutensaun liña eletrisidade iha Estrada-ibun Praia dos Coqueiros, Dili, kuarta (14/06/2023). Imajen Tatoli/Francisco Sony

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!