iklan

EKONOMIA, HEADLINE

Janeiru-Agostu, DNTT Hatama Reseita Ba Estadu Millaun $1,5

Janeiru-Agostu, DNTT Hatama Reseita Ba Estadu Millaun $1,5

Diretór DNTT, Natalino de Rosario. Imajen Egas Cristovão.

DILI, 07 agostu 2019 (TATOLI) – Hahú hosi janeiru-agostu 2019, Diresaun Nasionál Transporte no Terrestre (DNTT) konsege hatama ona reseita ba Estadu hamutuk millaun $1,5.

“Hahú hosi janeiru to’o agostu 2019, DNTT konsege hatama reseita ba Estadu hamutuk millaun $1.5”, relata Diretór DNTT, Natalino do Rosário ba Ajénsia Tatoli iha nia servisu fatin DNTT, Balidi, ohin.

Natalino do Rosário friza reseita ne’ebé DNTT rekolle durante ne’e mai hosi trata dokumentu karreta ho motór, inklui selu mós koima ba sira ne’ebé komete infrasaun sira.

Enkuantu, trata dokumentu motór ho karreta inklui ema nain hira maka komete infrasaun, Natalino do Rosário adianta sei haree dadus hotu hafoin bele informa ba públiku.

Jornalista : Natalino Costa

Editora     : Maria Auxiliadora

 

iklan
iklan

Comments are closed.

iklan
error: Content is protected !!