iklan

VÍDEO

Autoridade governu enkoraja komunidade simu vasina

Autoridade governu enkoraja komunidade simu vasina

AULARA, 16 setembru 2021 (TATOLI) – Komunidade suku Laulara partisipa kampaña nasionál Covid-19 no simu vasina. Pré-kampaña nasionál Covid-19 iha suku Madabenu, postu administrátivu Laulara, munisípiu Aileu, diriji diretamente husi Ministru Asuntu Parlamentár no komunikasaun Sosiál, Franscisco Jerónimo, akompaña husi administradór munisípiu Aileu, kinta ne’e.

Produsaun Tatoli I.P @2021

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!