iklan

VÍDEO

Portu Tibar hahú atividade operasionál dahuluk, foti kontainér tenki iha Access Pass

DILI, 30 setembru 2022 (TATOLI) – Portu Tibar, sexta ne’e hahú atividade operasionál dahuluk ho naran ‘Go Life’, iha atividade dahuluk ne’e simu ró rua, ida hosi Singapura no seluk hosi Subaraya, Indonézia.

Diretór Timor Port, Rafael Ribeiro hateten governu autoriza ona halao atividade operasaun hodi atende atrakasaun roo sira iha portu refere.

Produsaun Tatoli I.P©2022

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!