iklan

IMAJEN

FOTO ATUÁL: Lansamentu Merenda Eskolár iha EBC Farol

FOTO ATUÁL: Lansamentu Merenda Eskolár iha EBC Farol

Estudante Ensinu Sekundáriu Jerál no Ensinu Tékniku Vokasionál (ETV) bainhira partisipa iha lansamentu Merenda eskolar 2024, iha eskola EBC Farol, Dili, segunda (01 abril 2024). Imajen Tatoli / Antonio Daciparu

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!