iklan

VÍDEO

VÍDEO ATUÁL: Implementasaun polítika no programa dezenvolvimentu rurál

VÍDEO ATUÁL: Implementasaun polítika no programa dezenvolvimentu rurál

Diretór-jerál Ministériu Dezenvolvimentu Rurál no Abitasaun , Filipe Cardoso Vieira

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!