HEADLINE, IMAJEN

FOTO ATUÁL: Doasaun ran iha SEJD

FOTO ATUÁL: Doasaun ran iha SEJD

Membru PNTL, Lino Matos no Funsionáriu SEJD, Vicente da Silva António, hala'o doasaun-ran ba Banco de Sangue-HNGV, iha salaun SEJD, sesta (12/08). Imajen Tatoli/Francisco Sony

Pesoál Banco de Sangue-HNGV sira hala’o teste tensaun ba parseiru sira ne’ebé atu hala’o doasaun-ran ba Banco de Sangue-HNGV, iha salaun SEJD, sesta (12/08). Imajen Tatoli/Francisco Sony
Membru PNTL, Lino Matos no Funsionáriu SEJD, Vicente da Silva António, hala’o doasaun-ran ba Banco de Sangue-HNGV, iha salaun SEJD, sesta (12/08). Imajen Tatoli/Francisco Sony
Funsionáriu SEJD, Vicente da Silva António, hala’o doasaun-ran ba Banco de Sangue-HNGV, iha salaun SEJD, sesta (12/08). Imajen Tatoli/Francisco Sony
Membru PNTL, Lino Matos, hala’o doasaun-ran ba Banco de Sangue-HNGV, iha salaun SEJD, sesta (12/08). Imajen Tatoli/Francisco Sony
iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!