iklan

HEADLINE, IMAJEN

FOTO ATUÁL: Komemorasaun loron nasionál kultura husi Timor Aid

FOTO ATUÁL: Komemorasaun loron nasionál kultura husi Timor Aid

Timor-Leste Nia Patrimoniu Kultural. Iha Arquivo Museum de Resistência Timor-Leste (AMRT). Sexta (14/10). Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!