iklan

HEADLINE, IMAJEN

FOTO ATUÁL: Atividade merkadória iha Taibesi

FOTO ATUÁL: Atividade merkadória iha Taibesi

Negosiante Ambulante Merkadu Taibesi hala'o hela nia atividade iha Terminal Merkadu Taibesi Dili, kuarta (29/03). Imajen Tatoli/Francisco Sony

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!