iklan

HEADLINE, IMAJEN

FOTO ATUÁL: Produtu lokál iha merkadu

FOTO ATUÁL: Produtu lokál iha merkadu

Produtu lokál sira ne’ebé mak vendedór sira fa’an iha merkadu, iha sira-nia atividade negosiu diária. Imajen Tatoli/António Daciparu

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!