iklan

EDUKASAUN, HEADLINE

FOTO ATUÁL: Atividade husi komunidade balun ne’ebé hela iha arredór Eskola

FOTO ATUÁL: Atividade husi komunidade balun ne’ebé hela iha arredór Eskola

Ne’e mak atividade komunidade ne’ebé durante ne’e okupa no hela iha uma Estadu iha arredór Eskola primária Akadiruhun, Dili, 23 setembru 2022. Imajen Tatoli/António Daciparu

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!