iklan

HEADLINE, IMAJEN

FOTO ATUÁL: Serimónia entrega tinta eleitorál

FOTO ATUÁL: Serimónia entrega tinta eleitorál

Tinta eleitorál ba Eleisaun Parlamentár nasionál tinan 2023 husi Programa Nasaun Unida ba Dezenvolvimentu (UNDP, sigla inglés) ba Sekretáriu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) iha salaun STAE Caicoli, tersa (18/4/2023). Imajen Tatoli/António Gonçalves

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!