iklan

HEADLINE, IMAJEN

FOTO ATUÁL: MESSK ho Kompaña Changing international construction corporation asina kontratu

FOTO ATUÁL: MESSK ho Kompaña Changing international construction corporation asina kontratu

Ministru ensinu superiór siénsia no kultura, Longuinhos dos Santos, asina kontratu ho kompaña Changing international construction corporation ba projetu kontrusaun edifísiu foun Institutu politékniku Betano (IPB), iha salaun MESSK, kinta (01/09). Imajen Tatoli/Egas Cristóvão

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!