iklan

HEADLINE, IMAJEN

FOTO ATUÁL: Polísia halo atuasaun ba AMN besik edifísiu PN

FOTO ATUÁL: Polísia halo atuasaun ba AMN besik edifísiu PN

Aliansa Maubere Nasionál halo asaun protestu hasoru desizaun Parlamentu Nasionál atu sosa karreta no laptop foun ba deputadu sira, iha kampus sentrál UNTL oin, segunda (14/11). Imajen Tatoli/Francisco Sony

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!