iklan

DILI, POLÍTIKA

Meza PN baixa proposta-lei presedensias protokolu Estadu ba Komisaun A

Meza PN baixa proposta-lei presedensias protokolu Estadu ba Komisaun A

Vise Prezidente Parlamentu Nasionál Deputada Maria Angelina Lopes Sarmento.Imajen/TATOLI

DILI, 21 novembru 2023 (TATOLI)-Meza Parlamentu Nasionál (PN), segunda ne’e, liuhosi reuniaun plenária anúnsiu admisaun baixa ba komisaun A trata asuntu Justisa no Konstitusionál ba proposta-lei númeru 47/V(5a)-Lei Presedensias Protokolu Estadu hodi bele fó apresiasaun inisiál.

“Anúnsiu no admisaun baixa komisaun C ba proposta lei ne’e, nune’e ami konvida Prezidente komisaun A bele mai simu proposta-lei ida-ne’e,” Vise Prezidente PN, Maria Angelina Sarmento fó sai iha sala plenária, PN.

Kona-ba konteúdu no artigu hira mak prevee iha proposta-lei ne’e meza PN seidauk pronúnsia sai tanba komisaun sei hala’o uluk apresiasaun inisiál.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Cancio Ximenes

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!